Medici Insurance lọt top 7 Công ty Bảo hiểm Công nghệ mới nổi tại châu Á

Theo đánh giá của Fintech News Singapore, Medici Insurance là một trong 7 công ty có tăng trưởng kinh doanh và số vốn gọi được ấn tượng nhất Châu Á.
Danh sách này cũng có sự góp mặt của nhiều mô hình tương tự đáng chú ý trong khu vực như Aman, Cyber Sierra,...
Những thành quả Medici Insurance đạt được không chỉ có tầm ảnh hưởng ở Việt Nam mà còn được công nhận trên phạm vi thế giới! Đây chính là trái ngọt kết từ những nỗ lực không ngừng của những người lãnh đạo, nhân viên và thành viên của Medici Insurance. Hãy cùng cảm ơn, chúc mừng toàn thể đội ngũ của Medici Insurance, và cùng nhau, chúng ta sẽ chinh phục những cột mốc xa hơn nữa.

Hợp tác với chúng tôi

Liên hệ: 1900 3434

hoặc gửi thư về email: baohiem@medici.vn